K čemu slouží Městská policie?

vložil Radek Kolmačka » 7. 6. 2021, 23:20

Dobrý večer, mám otázku na náplň Městské policie. Bydlím na Písečné, Městská policie ve večerních hodinách projíždí sídlištěm. To je chvalihodné. Jen nechápu, když projede hlídka skratkou na ulici Stařeckého a následně se prožene z opačné strany auto. K čemu je kamera na bytovce Jasanová č.1? Nebo snad zrovna monitoruje jiný úhel záběru? Nebo snad slouží Městská policie jen na rozdávání botiček a pokut za špatné parkování na Písečné, kde není kde parkovat?


Pavla Komárková, 11. 6. 2021, 13:29

Vážený pane Kolmačko,

na takto obecně popsanou událost lze jen stěží reagovat nějak konkrétně. Bez detailnějších informací nemůžeme hodnotit reakci hlídky při Vámi popisované události (mohla-li přestupek vidět a řešit), platí ale, že záznamy z kamery jsou vyhodnocovány a zaznamenané přestupky jsou dále řešeny i následně. Obecně platí, že hlídka městské policie (MP) vykonává celou řadu různých činností – částečně jsou stanovené v takzvané instruktáži, hlídky ale samozřejmě reagují také na aktuální situace – vzniklé události, přijatá oznámení a podobně. Kamery městského dohlížecího systému slouží k monitoringu veřejných prostranství a jsou využívány také k odhalování přestupků v dopravě. Jednou z priorit činnosti městské policie totiž je právě řešení přestupků v dopravě. To vychází ze základních úkolů, které jí byly stanoveny zákonem o obecní policii. Podle něho se MP má podílet na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Parkování na sídlišti Písečná je předmětem řady stížností, byť zde pravidelně zůstávají prázdná parkovací místa v docházkové vzdálenosti od bytových domů. Ne všichni samozřejmě zaparkují přímo u svého domu. Ani hledání volného parkovacího místa ovšem neopravňuje řidiče k porušování pravidel silničního provozu a omezování či ohrožování jiných účastníků.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h