Úprava podmínek pro pokládání otázek

vložil oldřich juříček » 5. 10. 2021, 12:31

Dobrý den. Tato otázka je nejspíše pro správce Web. stránek města 1.Pro kladení otázek (tak aby byly správně definovány je 500 znaků poměrně málo. 2.Bylo by možné pro doplnění položené otázky přiložit soubor (sken dokumentu, fotografie, apod.....)? 3.Tazateli chybí zpětná vazba po odeslání otázky (potvrzení jejího přijetí s datem a odeslaným textem). 4. Neuvažujete o zveřejnění archivu nezodpovězených otázek? Děkuji. Juříček


Pavla Komárková, 14. 10. 2021, 15:31

Vážený pane Juříčku,

1. Pro kladení otázek (tak aby byly správně definovány) je 500 znaků poměrně málo.

Tato rubrika je vyčleněna pro jednoduché jednorázové dotazy, jejichž položení by limit 500 znaků měl umožnit. Pokud je třeba řešit něco složitějšího, co vyžaduje přiložení dokumentů, více vysvětlování nebo opakovanou vzájemnou komunikaci, je vhodnější se obrátit na konkrétní pracovníky MěÚ a využít možnost položení dotazu e-mailem, případně komplikovanější záležitost projednat osobně. U složitějších a konkretizovaných záležitostí je řešení problému a opakovaná komunikace s konkrétním úředníkem vždy účelnější a efetivnější.

2. Bylo by možné pro doplnění položené otázky přiložit soubor (sken dokumentu, fotografie, apod.....)?

Vzhledem k výše uvedenému o rozšiřování o tyto funkce neuvažujeme. Přílohy lze zasílat e-mailem, případně přes podatelnu, telefonní seznam je k dispozici na webových stránkách města nebo zde.

3. Tazateli chybí zpětná vazba po odeslání otázky (potvrzení jejího přijetí s datem a odeslaným textem).

Nejedná se o podatelnu. Po odeslání je tazateli na obrazovce oznámeno, zda se podařilo dotaz vložit, nebo ne. Jakmile se nám podaří získat podklady pro odpověď, tuto zveřejníme a tazatel je současně automaticky upozorněn, že byl jeho dotaz zodpovězen. Odpověď je mu zaslána na e-mail, s jehož využitím dotaz odesílal.

4. Neuvažujete o zveřejnění archivu nezodpovězených otázek?

Žádný takový archiv není. Otázka čeká na zodpovězení a pokud není do 20 dnů zodpovězena, tak se její titulek objeví veřejně na webu, aby bylo vidět, že na odpověď stále čeká. Zodpovězené dotazy se pak také obratem zveřejňují na webu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková

tisková mluvčí

město Blansko nám. Svobody 32/3

678 01 Blansko tel.: 516 775 146, 775 870 792

e-mail: komarkova@blansko.cz

web: www.blansko.cz 


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h