Teplo a odpovědi města

vložil Tůma » 16. 11. 2021, 11:05

S mírným zděšením čtu odpovědi města na řadu položených dotazů, ze kterých mi vyplývá jedno jediné. Přes deklarace o kontrole ceny tepla město v uvedeném nedělalo vůbec nic, a to po celou dobu. Pokud se něco schvalovalo, tak bez jediného podkladu. Schvalovala se například kalkulace, ve které byly položky, které nebyly doloženy vůbec ničím. K tomu ale tisková mluvčí odpovídá, že něco kontroluje ERU. ERU ale není město. Čím prosím jste po celou dobu kontrolovali cenu tepla, která byla vysoutěžena?


Pavla Komárková, 22. 11. 2021, 10:11

Vážený pane Tůmo,

smlouva se ZT energy s. r. o. o dodávce tepla v rámci soustavy CZT byla uzavřena v roce 2019. Spojením "po celou dobu" tedy zřejmě máte na mysli roky 2020 a 2021. Cena pro rok 2020 byla cenou vzešlou z výběrového řízení, v průběhu roku tak nebylo třeba nic dalšího kontrolovat. V prosinci 2020 schválilo zastupitelstvo města kalkulaci ceny tepla na rok 2021. Zastupitelé na základě podkladů dodaných firmou ZT energy s. r. o. odsouhlasili kalkulační vzorec i pro odběratele nebývale výhodnou konečnou cenu. Je pravdou, že primární podklady firma nedodala, na jednání zastupitelstva však byla přítomna přímo jednatelka firmy, na vše potřebné se tak zastupitelé mohli zeptat a prodiskutovat to přímo na zasedání. Teprve nyní vyvstal zásadní problém s neposkytováním podkladů k nákupu primární komodity, které by doložily změny v nacenění tepla, které mají dopad přímo na koncové odběratele. Proto město nyní zvolilo rázný přístup a obrátilo se na Energetický regulační úřad, dosud k takovým krokům nebylo třeba přistupovat. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h