Asfaltování cesty na Hluchov?

vložil Vladimír Kryl » 9. 11. 2021, 11:16

Dobrý den, viděl jsem, že se pokládá asfalt na cestu za mostem k Dolní Lhotě směrem na Hluchov. O co se jedná? V Dolní Lhotě nejsou peníze na chodníky a na cestu ke střelnici atd. a tady se tady se dělá nová cesta. Nebo že by to mělo řešit provoz nákladní dopravy z lomu firmy KALCIT mimo obytné části v Dolní Lhotě? Pokud by ČD povolili obnovu přejezdu, bylo by to elegantní řešení. Obávám se, že to tak asi nebude. Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 11. 11. 2021, 16:45

Vážený pane Kryle,

aktuální oprava souvisí s dlouhodobě havarijním stavem příjezdové cesty k lokalitě Hluchov a s nutností opravy havarijního stavu mostku přes Dolnolhotský potok. Firma realizující opravu komunikace nastoupila už nyní, zhotovitel opravy mostku na ni bude navazovat v zimních měsících, které jsou pro tyto opravy nejvhodnější. Příjezdová komunikace k lomu ani ke střelnici v Dolní Lhotě není dlouhodobě v havarijním stavu, její opravě navíc musí předcházet komplikovanější projektová příprava – je nutné zajistit souvisejí odvodňovací práce a opatření zaměřená na vsakování dešťové vody, což rekonstrukci komplikuje časově a zvyšuje to také finanční náročnost akce. S opravou alespoň části komunikace ke střelnici se nicméně v části ke garážím počítá už v průběhu příštího roku.

Možností alternativní příjezdové komunikace k lomu mimo obydlenou část Dolné Lhoty se město zabývalo opakovaně. Tuto variantu ovšem vyloučila Správa železnic, ta odmítá řešení přinášející další úrovňové křížení trati mimo aktuální železniční přejezd v Dolní Lhotě.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h