Cena tepla a odpovědi paní tiskové mluvčí

vložil Mgr. Liška » 29. 10. 2021, 14:57

1/ Proč dotaz p. Zouhara z 14.8. byl zodpovězen po více než 60 dnech, pokud termín je stanoven na max. 30dnů? 2/ Pokud i odběratelé upozorňovali město již v srpnu !!! na problém energií a dodávek, jak je možné, že město si žádá podklady až nyní? O 3 měsíce později? 3/ Jaké činnosti ke kontrole vstupů a dodavatele město vyvíjelo do data, než došlo k oznámení radikálního růstu záloh a současné ex post činnosti města 4/ Kalkulace ceny tepla se má předkládat do 30.9. Proč to město nevymáhalo?


Pavla Komárková, 12. 11. 2021, 15:02

Vážený pane Liško,

s odpovědí pro pana Zouhara jsme čekali do doby, kdy jsme předpokládali, že budeme mít k dispozici podklady, o které měl zájem. Spoléhali jsme na to, že intenzivní jednání se ZT energy, s. r. o. přinesou konkrétní výsledek a vyřešení situace, bohužel se nám ani přes opakovanou snahu podklady získat nepodařilo.

O podklady žádáme opakovaně již od loňského září, nikoliv až nyní nebo až po dotazu pana Zouhara. K dispozici dosud měli zastupitelé podklady pro výpočet kalkulačního vzorce. A cena tepla patřila k nejnižším v rámci celé ČR. Na základě smluvního vztahu se provozovatel zaručil, že schválená cena je pro něj závazná. Oprávněnost kalkulace navíc kontroluje Energetický regulační úřad, který posuzuje, zda stanovená cena odpovídá zákonem definovanému kalkulačnímu vzorci a skutečně vynaloženým nákladům podnikatelského subjektu na nákup komodity. Konečný odběratel tak neplatí vyšší cenu za plyn v ceně tepla, než kolik zaplatil samotný dodavatel. Ten také dosud jednal v souladu s podmínkami smlouvy i zadávacího řízení v tom smyslu, že respektoval cenu schválenou zastupitelstvem. Proto nebyl důvod činit kroky, které by ve výsledku mohly vést k ohrožení dodávek tepla.

Výzvy jsme nicméně ještě zintenzivnili od června letošního roku, zvýšený tlak ale vedl pouze k tomu, že posledních několik měsíců se vše řeší také v právní rovině. Opakované žádosti byly podávány formou ústní, telefonicky, e-mailem i datovými schránkami.

Po ZT energy s. r. o. jsme požadovali dodání podkladů pro výpočet ceny tepla do 30. září. Společnost ale město informovala o krachu dosavadního dodavatele plynu a tím nemožnost dodat k datu 30. 9. reálné ceny, které by mohly být započítány do kalkulačního vzorce. Přislíbilo je dodat v okamžiku, kdy bude mít zasmluvněné dodávky s novým dodavatelem, nejpozději do 8. listopadu. Zástupci společnosti ale město ujišťovali, že případná změna dodavatele plynu a s ní související navýšení ceny vstupních energií nebude mít zásadní dopad na cenu tepla. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h