Cena tepla a její kontrola

vložil Martin Pořízek » 2. 11. 2021, 20:44

Dobrý den paní Komárková, prosím o dopřesnění předešlého. Ptal jsem se jaké dokumenty a podklady si město v minulosti vyžádalo k ceně tepla a jejich kompletní výčet. Z vašeho vyjádření vyplývá že šlo o předběžnou kalkulaci tepla, viz. zápis ze zastupitelstva. Jestli tomu správně rozumím, město si vyžádalo (resp. mu asi byla předložena) předběžná kalkulace a k uvedenému neobdrželo ani si nevyžádalo žádné další podklady? Chápu to správně? Děkuji za promptní minulou odpověď a těším se na dořešení.


Pavla Komárková, 12. 11. 2021, 15:48

Vážený pane Pořízku,

město si skutečně opakovaně vyžádalo také další podklady (údaje vyplývající ze smluv s primárními poskytovateli energií vztahující se zejména k ceně komodity, délce kontraktu atp.), tyto bohužel neobdrželo. S firmou ZT energy s. r. o. nemáme stejný právní názor na to, zda na základě zadávací dokumentace k vypsanému výběrovému řízení na dodavatele tepla a na základě podepsaných smluv je či není povinna nám tyto podklady poskytnout. I proto jsme se v této záležitosti obrátili na Energetický regulační úřad.

Podrobnosti naleznete v článku na webu města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h