Cena tepla v Blansku

vložil Zbyněk Burian » 29. 10. 2021, 17:40

Po pečlivém přečtení odpovědí odboru vnějších vztahů na veškeré dotazy ohledně CZT jsem nabyl dojmu, že město za prvé neví vůbec nic, za druhé nemá podklady vůbec k ničemu, za třetí až nyní si je chce opatřit. Je to pouze můj dojem? Chci se tedy alespoň zeptat na základní a jednoduchou otázku, u které snad dostanu promptní odpověď v řádu dnů. Jaká je prosím v současnosti výše ceny tepla v Blansku? Kč/GJ? A od kdy ji ZT Energy začalo uplatňovat? Děkuji


Pavla Komárková, 12. 11. 2021, 14:36

Vážený pane Buriane,

opatřit podklady se snažíme dlouhodobě, více než rok. K dispozici máme pouze podklady, které byly předloženy zastupitelstvu při schvalování předběžné kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2021 v CZT Blansko (najdete je v příloze materiálu do zastupitelstva na str. 63). 

Schválená cena tepla na letošní rok je 518 Kč/Gj. ZT energy nyní avizovalo změnu dodavatele a s ní související změnu výše záloh, od 1. 11. 2021 navýšilo zálohy. I přes opakované žádosti města opravdu nemáme k dispozici vyčíslení reálných nákladů u původního dodavatele či u nového dodavatele, ani bližší informace o tom, na jaké období je sjednaný kontrakt. ZT energy tyto informace městu odmítá dodat s tím, že jsou chráněny obchodním tajemstvím a jejich vydání jí neumožňují smlouvy s primárními poskytovateli energií. Jediný údaj, který jsme obdrželi coby koncový zákazník a odběratel ze systému CZT, je průměrná cena stanovená ZT energy při přepočtu ceny tepla na celý rok 2021, ta vychází na 778 Kč.

Jak již bylo uvedeno, s takovým navýšením nesouhlasíme, zejména proto, že jde o jednostranný krok. Město zastává názor, že novou cenu musí schválit zastupitelstvo. To se nestalo, proto jsme se obrátili na Energetický regulační úřad mj. i s žádostí o vydání předběžného opatření, které by cenu "zmrazilo" do doby vyjasnění sporu a prokázání oprávněnosti navýšení záloh. 

Podrobnosti najdete například v článku na webu města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h