Rychlé řešení energií

vložil Miloslava Vašková » 29. 10. 2021, 12:42

Dobrý den, byli jste voleni jako zástupci lidu, tzn. pracovat pro nás. Úplně zírám na ty odpovědi stran energií. Když budete mít podklady 8.11.21, proč se nesejdete dříve, ale až v prosinci, je krize!! To nevidíte. A co teď???!! Našemu domu došlo zvýšení záloh z 20ti tisíc na 80 tisíc!!Myslíte si, že jako důchodkyně v  jednočlenné domácnosti mám na to platit jen na topení o 4000 Kč měsíčně více???Co další energie jídlo?? Víte kolik lidí ,kteří nikdy nedlužili se nyní propadne???


Pavla Komárková, 11. 11. 2021, 13:55

Vážená paní Vašková,

město je vlastníkem soustavy CZT, provozovatelem je ale soukromá firma. Ta nakupuje vstupní komodity a zajišťuje dodávky tepla. K navýšení ceny tepla podle našeho názoru došlo v rozporu se smluvními ujednáními jednostranně ze strany dodavatele a bez souhlasu zastupitelstva. S firmou ZT energy se bohužel nepodařilo najít shodu nad výkladem podepsaných dokumentů a řešením aktuální situace, proto se město minulý týden obrátilo na Energetický regulační úřad. V žádosti mj. žádá o vydání předběžného opatření, na základě kterého by došlo „ke zmrazení“ výše záloh na teplo do doby, než bude prokázána či vyvrácena oprávněnost takového navýšení ceny tepla ze strany dodavatele. Aktuálně všem odběratelům doporučujeme vycházet z uzavřených  smluv se ZT energy a využít všech postupů vztahujících se k cenovým ujednáním a jejich změnám, které tyto smlouvy umožňují. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h