Doplatek tepla ze strany města

vložil Ing. Tůma » 17. 6. 2022, 13:36

Dobrý den, vedení města rozhodlo, že ZT Energy doplatí veškeré peníze za zvýšenou cenu tepla za loňský rok a podalo to jako informaci Zastupitelstvu. Opakovaně jste celý rok všem tvrdili (i SVJ), že cenu tepla která je platná musí schválit zastupitelstvo. Loňská cena tepla však NIKDY schválena zastupitelstvem nebyla !!! Nyní ji vzal tento orgán pouze na vědomí. Můžete mi vysvětlit, jak může město hradit nyní miliony kvůli ceně tepla, kterou nikdy nikdo neschválil?


Pavla Komárková, 13. 7. 2022, 12:24

Vážený pane Tůmo,

zastupitelstvo schvaluje předběžnou cenu tepla. Firma má poté do konce ledna následujícího roku předložit vyúčtování skutečných nákladů. Podobu skutečného vyúčtování definuje energetický zákon a tyto podmínky jsou platné pro všechny odběratele a dohled nad jejich dodržováním řeší Energetický regulační úřad (ERÚ). V principu jde o to, aby odběratelé hradili zálohy na základě ceny která vychází k reálných nákladů v daném čase a aby bylo zajištěno, že vyúčtování bylo provedeno na základě existujících relevantních podkladů týkajících se skutečných nákladů. Správnost ceny ve vztahu k odběratelům může posoudit opět pouze ERÚ. 

Mimo to má město Blansko coby vlastník soustavy uzavřeny další smlouvy související s tím, že město je nejen odběratelem tepla ale také vlastníkem technologie v rámci CZT. Doplňující smluvní podmínky se pak vztahují pouze na obchodní vztah poskytovatele tepla, firmy ZT energy, a města. Jednou z věcí, kterou v rámci něj řešíme, je například právě to, zda je nutné schvalovat také konečnou cenu tepla. To je předmětem dalšího právního sporu, který nyní řeší právníci obou stran, věc se ale týká opět jen firmy ZT energy a města. K rozporu výše předběžné ceny tepla a skutečné ceny tepla došlo poprvé po několika letech až při vyúčtování za rok 2021. Město to samozřejmě zohlední při nastavování nových smluvních podmínek, za kterých bude soustava CZT provozována od ledna 2024.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h