rekonstrukce nám. Republiky a srážkové vody

vložil Petr Klíma » 28. 6. 2022, 20:33

Dobrý den, předpokládám a doufám, že srážkové vody budou po rekonstrukci zbývající části nám. Republiky odváděny do navržených a nově budovacích zelených ploch) – např. svahováním zpevněných ploch do zeleně. Nebo se mýlím a v době mizerných srážkových úhrnů bude opět vše svedeno do kanalizace a za horkého léta tam bude vyprahlá pustina, případně zalévaná z vodovodního řádu?


Pavla Komárková, 15. 7. 2022, 08:37

Vážený pane Klímo,

podélný i příčný spád dlažby na náměstí Republiky ve své většinové ploše vede právě přes Vámi zmíněné zelené plochy, ty tedy zachytí většinu srážkových vod z náměstí. Odvod srážkových vod město standardně řeší při jakýchkoliv úpravách povrchů veřejného prostranství v Blansku. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h