Ocenění starosty Bc.Ing.Crhy

vložil Zbyněk Burian » 26. 6. 2022, 20:42

Dobrý den zaznamenal jsem že pan starosta obdržel nějaké ocenění od Svazu měst a obcí. Kdo do této soutěže pana starostu nominoval? Na základě čeho a jaké podklady, projekty, byly svazu zasílány?


Pavla Komárková, 11. 7. 2022, 17:04

Vážený pane Buriane,

ano, starosta Blanska Jiří Crha byl oceněný v soutěži Nejlepší starosta/primátor 2018-2022 vyhlašované Svazem měst a obcí (SMO) vždy jednou za čtyři roky. Vyhlášeni byli vítězové za jednotlivé kraje, Jiří Crha byl vybrán jako nejlepší starosta Jihomoravského kraje za uplynulé čtyřleté funkční období. Přihlášky podávali na základě opakované výzvy organizátorů ze SMO přímo jednotliví starostové, v pětistránkové přihlášce vyplňovali odpovědi na nejrůznější otázky – od dotazů týkajících se osobních názorů, postojů a motivací až po otázky zaměřené na realizované projekty, spolupráci s dalšími obcemi atp. Zaslané podklady poté hodnotila odborná komise. V porotě zasedli zástupci ministerstev, která spolupracují se samosprávami či je kontrolují, profesionálové z ratingových agentur, odborníci na právo a podobně. Ti hodnotili nejen informace obsažené v samotných přihláškách, zabývali se také například kritérii týkajícími se výsledků hospodaření obcí a měst a podobně.

Podrobnosti k vlastní soutěži naleznete na webu SMO, stejně tak informace k vyhlášení vítězů soutěže.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h