Výměna na dětském hřišti , Zborovce

vložil Bořivoj Ryšánek » 11. 7. 2022, 06:43

Dobrý den, rád bych se zeptal na výměnu hlavní atrakce na dětském hřišti na Zborovcích. V článku píšete, že chcete rozšířit prvky na dětském hřišti. Proč chcete zrušit centrální věž? To přece rodiče těch nejmenších nechtějí! Na nové atrakci dle obrázků rapidně ubyde možností pro nejmenší děti. Myslím tím co začali chodit do cca tří let. Na stávající se tyto děti dostali po těch pár schůdkách alespoň na ty dvě malé skluzavky. Tobogán také děti velmi bavi. Co jen přesunout jinam,mista je tam dost


Pavla Komárková, 13. 7. 2022, 13:03

Vážený pane Ryšánku,

centrální herní prvek na dětském hřišti na Zborovcích vykazuje celý výčet závad, které v posledních letech opakovaně řešíme. V revizní zprávě jsou konkrétně zmíněné: nebezpečí zachycení oděvu u skluzavky (neprošla zkouškou olivkou), nebezpečí zachycení mezi podestami a pod zábradlím, nebezpečí zachycení prstů u podesty u startovního úseku skluzavky, prodřené lano u sítě, uvolněné šrouby u spojek, rozpadené objímky síťového tunelu, uvolněné šrouby spojky u bariéry v přízemí, nedostatečná ochrana proti pádu. Tyto závady řešíme opakovaně už několik let mnohdy i několikrát do roka, snažíme se, aby prvek prošel každoroční revizí. Celkový repas na místě není možný, zhotovitel sestavy ovšem repasy neprovádí vůbec, při zásadnější opravě a výměně externím dodavatelem by zase nebylo možné použít původní certifikaci, bez které herní prvky ve veřejném prostoru nelze využívat (to nevylučuje využití jednotlivých funkčních částí mimo veřejný prostor tam, kde není nutné zajišťovat certifikaci). Drak Oskar kromě dvou skluzavek nabídne i další atrakce, například houpačky, lanovou dráhu a další. V jeho okolí navíc budou doplněny také další prvky – balanční dráha, prvky pro workout ale také další herní prvky pro nejmenší, které stávající nabídku ještě rozšíří.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h