Výsadba versus zanedbané kruhové objezdy

vložil Zbyněk Burian » 20. 6. 2022, 06:58

Jsem s dotazem, zdali a kdy se bude řešit zeleň na kruhovém objezdu u vlakového a autobusového nádraží, ulice Nádražní/Svitavská? Jsem toho názoru, že hlavně pokud někdo přijíždí do Blanska, mělo by to být v pořádku. Místo toho jsou tam celá prázdná ošklivá místa, celé ostrůvky s uhynulou zelení, zvláště směrem do kopce na Písečnou. Na jedu stranu máme někde letničky, na druhou na mnohých místech vše úplně zanedbáno.


Pavla Komárková, 15. 7. 2022, 13:59

Vážený pane Buriane,

kolegové z oddělení komunální údržby i Technických služeb stav zeleně na kruhovém objezdu u nádraží i přilehlých ostrůvcích prověřili, Vámi popisovaná místa s uhynulou zelení ale neobjevili. Pouze část menšího ostrůvku u přechodu ve směru na Písečnou není pokryta soustavným pásem zeleně, jinak je ale střed kruhového objezdu pokryt zelení a nebyly na něm tedy vysazeny letničky. To je dáno tím, že kruhový objezd u nádraží nebyl zahrnut do plánu letošního pilotního projektu květinové výsadby. A v tomto roce zatím neplánujeme koncept nijak měnit. Změnu vizuální podoby tohoto kruhového objezdu bude město teprve řešit, předpokládáme, že v průběhu příštího roku. Domníváme se, že absence letniček neznamená, že je "vše úplně zanedbáno".

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h