Podmínky pro hnusný kebabostánek na trávníku u nemocnice

vložil Benešová » 28. 8. 2022, 19:52

Díky za odkaz na § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb. Proto jsem s dotazem. 1/ Jaká je hodnota smlouvy? 2/ Do kdy je smlouva uzavřena, délka trvání smlouvy 3/ V jakém přesném termínu má být smlouva prolongována a jaké přesné podmínky, mechanismus je pro prolongaci stanoven 4/ Do kdy má být upraven vzhled stánku a jaké jsou pro uvedené smluvní podmínky 5/ Z jakého důvodu o uvedeném hlasovala Rada města, pokud bylo tvrzeno, že v pronájmu má tento pozemek Nemocnice která ho jen podnajala


Pavla Komárková, 30. 8. 2022, 17:51

Vážená paní Benešová,

hodnota smlouvy je 18 750 Kč včetně DPH. Smlouva je uzavřena do 31. října 2022 s možností následného prodloužení, termín a přesné podmínky prolongace jsou samozřejmě stanoveny. Pokud podnájemce ve stanovené lhůtě vyhoví požadavkům pronajímatele na vzhled a estetiku stánku, bude smlouva prolongována dodatkem ke smlouvě. Záměr Nemocnice Blansko musela rada projednat, protože podnájem nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města, vždy podléhá souhlasu Rady města Blanska. Další podrobnosti najdete ve dříve zveřejněných odpovědích na dotazy na toto téma, například zde

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h