Soutěž na hrozný kebabostánek u Nemocnice

vložil Benešová » 19. 8. 2022, 19:32

Dobrý den, ve své odpovědi uvádíte, že záměr byl řádně nemocnicí zveřejněn. Kde ho lze prosím najít? Děkuji


Pavla Komárková, 26. 8. 2022, 17:38

Vážená paní Benešová,

jak jsme uváděli v předchozí odpovědi před dvěma týdny, záměr na podnájem části pozemku za účelem umístění stánku s občerstvením byl se všemi podmínkami včetně výše nájemného zveřejněn na úřední desce města Blanska, včetně elektronické úřední desky. Vyvěšen zde byl v termínu od 30. června 2022 do 18. července 2022. Tento záměr v červnu schválila rada města, informaci o záměru Nemocnice Blansko pronajmout část pozemku p. č. 789/1 v katastrálním území Blansko za účelem umístění prodejního stánku s rychlým občerstvením proto lze najít také na webových stránkách města v usnesení rady.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h