Cena tepla v Blansku a další velké zvýšení záloh odběratelům

vložil Martin Vysoký » 28. 8. 2022, 20:00

Chci se zeptat, ZT opět požaduje vyšší zálohy na teplo, nad úroveň ceny 780 Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo. Od SVJ nám přišel požadavek ať to začneme platit. Proto se chci zeptat na několik věcí. Jestli je uvedené městu známo? Jak uvedené koresponduje se schválenou cenou? Byl požadavek vyšších záloh nyní v červenci srpnu vznesen na město? Jak bude město řešit situaci odběratelů, pokud ZT energy chce vyšší zálohy a nezměnila se cena tepla kterou město schválilo?


Pavla Komárková, 30. 8. 2022, 17:15

Vážený pane Vysoký,

nastavení výše záloh je plně v kompetenci smluvních stran, tedy odběratele tepla ze soustavy CZT (ve Vašem případe SVJ) a dodavatele, firmy ZT energy. Zastupitelstvo schvaluje cenu tepla na daný kalendářní rok, výši záloh si ale upravuje každý odběratel v rámci své smlouvy. Stejně jako následně každý odběratel s dodavatelem řeší koncové vyúčtování skutečných dodávek tepla za daný kalendářní rok. Záleží tedy, na čem jste se dohodli v rámci Vašeho SVJ. Pokud hledáte paralelu, tak ano, město, které samo teplo ze soustavy CZT odebírá, bylo také podobně jako ostatní odběratelé osloveno firmou ZT energy s požadavkem na nastavení vyšších záloh. S ohledem na situaci na trhu s energiemi a turbulentní vývoj cen, který bylo a stále je velmi obtížné předvídat, se město rozhodlo zálohy ve zvýšené výši průběžně hradit, aby se tak vyhnulo vysokým nedoplatkům při konečném vyúčtování. Proto byl schválen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie a město od 20. 7. 2022 platí zvýšené zálohy.

Na podobné dotazy jsme opakovaně odpovídali v uplynulých týdnech, detailní informace tedy najdete také v dříve zveřejněných odpovědích na webu města v sekci Otázky a odpovědi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h