Nesmyslná tvrzení paní mluvčí ohledně ceny tepla

vložil Zbyněk Burian » 19. 8. 2022, 20:02

Vážená paní mluvčí, ve své odpovědi uvádíte "Město má vliv na konkrétní dílčí parametry ceny tepla (např. výši nájmu tepelné soustavy, výši investic promítajících se do ceny tepla ve městě atp.)" Chci se zeptat: 1/ které tedy další položky? pokud uvádíte atp.? 2/ Jakým způsobem se promítají investice do ceny tepla, kde má mít město kontrolu, když kalkulace tuto položku vůbec neobsahuje? Je zde pouze položka opravy a údržna, v podřadné výši 500 tis. Kalkulace neobsahuje ani položku odpisy.


Pavla Komárková, 30. 8. 2022, 14:06

Vážený pane Buriane,

kromě výše nájemného a výše investic má město vliv také na výši zisku provozovatele soustavy centrálního zásobování teplem. Ten je fixní a je stanovený na částku 10 000 Kč za rok. Právě fixní zisk byl také jednou z podmínek zadávacího řízení na výběr provozovatele. S těmito podmínkami se současný provozovatel, firma ZT energy s.r.o., přihlásil do výběrového řízení. Město kontroluje, zda tyto stanovené položky dodržuje. V současné době se do ceny tepla promítá původní investice města do nákupu soustavy CZT a investice do nákupu nových kotlů (z vybraného nájemného totiž město umořuje úvěry na výše uvedené investice). Další investice se do ceny tepla v současné době nepromítají (a proto nejsou součástí aktuálně nastaveného kalkulačního vzorce), město je hradí ze svého rozpočtu. Důvodem takového nastavení v posledním výběrovém řízení byla právě snaha města o zajištění co nejnižší ceny tepla z CZT pro koncové odběratele.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h