Rádoby chodník

vložil Kamila » 29. 8. 2022, 09:29

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat a upozornit na to, že místní z Horní Palavy mají chodit kudy?? potokem??? Co je toto za organizaci? Nemůže se udělat jedna věc a poté dělat další? Momentálně rozbily most.., že by místo něj byla nějaká provizorní lávka? Nebo nebyl zamašlen zbytek chodíku páskami? Nehledě na to, že je tady špatný terén a už 3 týdny nesvítí pouliční lampy? To si tady místní teda mají rozbít hubu? Už jsme zde rozhořčení...


Pavla Komárková, 30. 8. 2022, 18:03

Vážená paní Kamilo,

v rámci kompletní rekonstrukce komunikace Horní Palava jde o souběh několika staveb hned tří investorů. Prvním je město Blansko, které je zadavatelem rekonstrukce vlastní komunikace, parkovacích stání, veřejného osvětlení, místa pro separovaný odpad, mostních objektů a zeleně. Druhým investorem je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, ten zajišťuje výměnu vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek. Třetím investorem je firma EG.D, a.s., která zajišťuje přeložky nízkého napětí. Aby omezení se stavbou spojená byla co nejkratší a celá rekonstrukce byla ukončena co možná nejdříve, pracuje se průběžně na několika objektech současně. Aktuálně probíhá rekonstrukce mostu u apartmánu Sedlák a také práce na novém vodovodu a vodovodních přeložkách. Pokud by na sebe jednotlivé práce měly čekat, délku stavby a s ní spojená omezení by to neúměrně prodloužilo.  

Zhotovitel stavebních prací byl nicméně důrazně upozorněn na nutnost zajištění bezpečného koridoru kolem nemovitostí pro pěší. Koridor má začínat u zatrubnění potoka a ústit u mostu ke sportovišti. Zjistili jsme, že v průběhu pondělí 29. srpna došlo při zajišťování výkopů k chybnému zapáskování prostoru staveniště, zhotovitel byl na nedopatření upozorněn a toto bylo obratem ještě během téhož dne napraveno.

Co se týká veřejného osvětlení v místě stavby, jeho zapojení nyní probíhající práce bohužel neumožňují. Pracovní prostor komunikace, který je z jedné strany ohraničený nemovitostmi a z druhé strany potokem, je velmi omezený a jiné prostorové uspořádání stavby nelze nastavit. Proto muselo být veřejné osvětlení, v jehož trase vedení také probíhají práce, odpojeno. Obyvatele nemovitostí v okolí stavby prosíme o obezřetnost. Veřejné osvětlení bude obnoveno hned jak to stavební práce dovolí. U podobně komplexních rekonstrukcí bohužel nelze zajistit provádění prací tak, aby neomezovaly obyvatele okolních domů. Snažíme se ovšem o to, aby délka omezení byla co nejkratší.   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h