Oprava silnice Hořice-opět se nepracuje

vložil Ševčík Jaroslav » 22. 8. 2022, 20:37

Dobrý den silnice je zavřena od 4.7.2022 a začalo se pracovat za 14 dní asi 5dní.Poté opět nic. Potom zase týden. Proč se podepisují takové lhůty když se to může udělat maximálně do měsíce. Je to rozkopané a to je hlavní. Proč se to nekontroluje? Je to strašné jak se v Blansku pracuje. Proč se to nedělá pro lidi,ale pro stavební firmy. Vše se dá spočítat,ale tady se pracuje systémem hodně staveb a jen přesunování. Vše je možné časově dát tak,aby to trvalo nezbytně nutnou dobu.Ale bohužel.


Pavla Komárková, 26. 8. 2022, 17:58

Vážený pane Ševčíku,

k průběžné kontrole na stavbě samozřejmě dochází, prodlevy v realizaci rekonstrukce silnice na Hořicích zapříčinila nucená změna technologie prací. Ta byla vyvolaná zjištěními týkajícími se složení podloží a také komplikacemi se spodní vodou. Zeminu bylo nutné odeslat k laboratornímu rozboru, na jeho základě pak musela být nastavena technologická přestávka, provedeny drény atp. Další komplikace vyvolalo následné odhalení kanalizace bez krytí. Kanalizaci bude nutné vyměnit. Je zpracovaný projekt, řeší se nacenění a následně bude nutné zajistit také schválení nového projektu a víceprací. I když jsou stavební práce a omezení s nimi spojené nepříjemné, věříme, že je naopak v zájmu obyvatel Hořic, aby rekonstrukce byla provedena pečlivě a řádně a vyřešila všechny problémy, které byly během oprav odhaleny, včetně těch, s nimiž původní projekt nepočítal.

Obecně platí, že optimální délku realizace staveb vždy navrhuje projektant v závislosti na složitosti dané stavby a vhodném technologickém postupu. Při nastavení termínů při výběrovém řízení z nich vycházíme. Obáváme se, že neúměrné zkrácení předpokládané délky stavby oproti návrhu projektanta by předem odradilo potenciální zhotovitele. Pokud sledujete situaci ve stavebnictví, jistě jste zaznamenal, že firmy se potýkají s potížemi s dodávkami materiálu, volnou technikou, fluktuací zaměstnanců atp. Asi není v zájmu nikoho, aby stavby nabíraly zpoždění kvůli opakovaným výběrovým řízením, v nichž město marně hledá zhotovitele, případně vybraný zhotovitel od zakázky v jejím průběhu kvůli nereálně nastaveným požadavkům odstoupí a je nutné najít nového zhotovitele.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h