Parkování aut na chodníku u nádraží

vložil Ivo Rybka » 29. 12. 2022, 13:39

Dobrý den. U nádraží parkují auta na chodníku za restaurací tak, že není možný přímý průchod z prvního nástupiště na most. Jedná se výlučně o pozemky města Blanska 452/4 a 1820. Když už se na městském pozemku může libovolně parkovat, není možné toto parkování minimálně žlutou čárou regulovat? Situace začíná být neudržitelná. Pro turisty je to příšerná vizitka našeho města.


Pavla Komárková, 17. 1. 2023, 11:14

Vážený pane Rybko,

o Vámi popsané situaci víme, problémem se zabývala dopravní komise, iniciovali jsme šetření na místě i se zástupci PČR. Problém s regulací využití zmiňované plochy u vlakového nádraží se dotýká i několika dalších sousedních pozemků, které nejsou ve vlastnictví města ale několika různých subjektů. Město nyní iniciuje s vlastníky jednání, v jakém režimu a kým budou tyto plochy užívány a navrhne úpravu stávajícího stavu. Až poté je možné prostor řádně vymezit a označit. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h