Chodník k DS Malíček

vložil Marie Vybíhalová » 11. 1. 2023, 09:38

Dobrý den, v září 2022 jsem připravila návrh do PaRo na vybudování chodníku po pravé straně vozovky od zastávky MHD Sadová (ve směru od Polikliniky k Podlesí) k areálu DS Malíček, na parcele č. 1373/24 ve vlastnictví Města Blanska. Při ladění formalit na radnici jsem ale zjistila, že tento chodník je plánován a již schválen k realizaci 2022, návrh do PaRo jsem tedy nepodala. Ovšem rok 2022 skončil, a u DS se stále nic neděje a stále vodíme naše děti po vozovce. Můžu se zeptat, jak to vypadá? místo na mapě


Pavla Komárková, 12. 1. 2023, 15:26

Vážená paní Vybíhalová,

vybudování chodníku od zastávky MHD k areálu DS Malíček v Sadové ulici bylo skutečně akcí schválenou v rozpočtu města pro rok 2022. Realizace této části chodníku je ovšem podmíněna přeložkou vodovodu. Až poté co byl záměr na nový chodník schválen a akce byla zařazena do rozpočtu, vznikl ovšem požadavek na přeložku vodovodu v tomto místě. Ten souvisí s potřebou přeložit část vodovodu v ulici Erbenova, kde je potřeba zajistit mnohonásobně větší přeložku. Pokud by se nový chodník vybudoval před přeložkou vodovodu, následné práce na vodovodu by nový chodník zničily. Město proto nyní jedná se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí o možných termínech realizace přeložky, na kterou by vybudování nového chodníku mohlo navázat. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h