Teplo – Vaše vylhaná odpověď paní Vaškové

vložil Zbyněk Burian » 7. 1. 2023, 18:55

Bohužel opakovaně konstatuji, že kolem tepla obelháváte občany. Cituji " Firma v září oznámila další navýšení a požadovala, aby se zálohy na poslední čtvrtletí roku 2022 navýšily na 1953 Kč/GJ. Město toto navýšení ovšem kvůli chybějícím podkladům neodsouhlasilo". Usnesení rady: "Rada souhlasí s platbou záloh za dodávku tepla do objektů města v požadované výši 1.953,97 Kč/GJ s tím, že navýšení za měsíce říjen a listopad bude samostatnou splátkou." Proč lidem lžete?


Pavla Komárková, 13. 1. 2023, 15:11

Vážený pane Buriane,

omlouváme se za nepřesnost. Rada města původně zářijovému požadavku firmy ZT energy, a. s. na navýšení záloh na 1.953,97 Kč/GJ za teplo dodávané z CZT skutečně nevyhověla. I v říjnu a listopadu 2022 tedy město nadále platilo zálohy na objekty ve vlastnictví města v původní výši 986,45 Kč/GJ, jak jsme odpověděli paní Vaškové. Město ovšem současně vyzvalo dodavatele k doplnění podkladů, na základě kterých dodavatel tepla požadoval tak razantní navýšení záloh. Po dodání podkladů od firmy ZT energy, a.s potvrzujících navýšení úhrad za palivo a zejména s přihlédnutím k situaci na trhu s plynem pak rada města v novém složení požadavek dodavatele v listopadu 2022 odsouhlasila. V prosinci 2022 tedy město skutečně uhradilo zálohy ve zvýšené výši. Zpětně pak město doplatilo také rozdíl v zálohách za říjen a listopad. Viz Usnesení č. 17 rady č. 1 ze dne 8. 11. 2022: "Rada souhlasí s platbou záloh za dodávku tepelné energie do objektů města v dodavatelem požadované výši odpovídající částce 1.953,97 Kč (vč. DPH)/1GJ s tím, že navýšení za měsíce říjen a listopad (za které byly zálohy uhrazeny v původní výši), bude uhrazen samostatnou splátkou." Za nepřesnost se tedy omlouváme. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h