Cena tepla v Blansku za rok 2022

vložil Petr Beneš » 26. 2. 2023, 12:34

15.3.2022 schválilo Město Blansko cenu tepla za 1 GJ ve výši 778,- Kč. ZT Energy pak od 20.7.2022 stanovilo cenu na 986,45 Kč a 20.9.2022 bylo jednatelkou firmy sděleno, že předběžná cena od 1.10.2022 je 1953,97 Kč za GJ. Podle známé spotřeby a těchto cen vyšla průměrná cena za GJ pro náš dům ve výši 1203,32 Kč. ZT Energy ale fakturuje za GJ 1676,37 Kč??!! Rozdíl je tedy více jak 470 Kč za GJ. Město Blansko to bude nějak řešit, nebo občany Blanska hodí přes palubu?? Děkuji za odpověď. Petr Beneš


Pavla Komárková, 2. 3. 2023, 14:58

Vážený pane Beneši,

ohledně ověření správnosti kalkulace ceny tepla za rok 2022 se již město obrátilo na Energetický regulační úřad, ten by měl výpočty dodavatele tepla, firmy ZT energy s.r.o., zkontrolovat. Průměrná cena tepla se vypočítává až poté, co jsou vyčísleny reálné náklady na dodávky tepla za daný kalendářní rok. Skutečnost, že předběžná cena tepla byla firmou ZT energy s.r.o. stanovena v jednotlivých částech roku ve Vámi uváděných výších, bohužel neznamená, že lze výslednou cenu tepla přesně odvodit sečtením a vydělením. V tomto případě jde ale o takzvaný vážený průměr. Přesto očekáváme, že správnost výpočtu ERÚ prověří. Vnímáme znatelný nárůst ceny tepla ve srovnání s předchozími roky, kdy byla cena tepla v Blansku jedna z nejnižších v zemi. I proto zastupitelé na svém úterním jednání odhlasovali, že se město pokusí s firmou ZT energy s.r.o. vyjednat možnost nabídky splátkových kalendářů pro jednotlivá SVJ, bytová družstva a další odběratele ze soustavy CZT. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h