Dotaz teplo pan Beneš a odpověď paní Mluvčí

vložil Kratochvíl » 13. 3. 2023, 16:31

Ocituji odpověď paní mluvčí: " Máte pravdu, že peníze v průběhu roku 2022 firmě chyběly, dle vyjádření ZT energy firma vše řešila pomocí překlenovacího úvěru." To znamená, že město celou dobu vědělo o tom, že cena tepla která nám byla účtována nepokrývá ani náklady firmy ZT které musí platit za plyn a proto si musí na uvedené brát překlenovací úvěr? A nyní ty doplatky neskutečné výše teprve dopadly k nám? Co je to za divadlo a podvod vážení?


Leona Voráčová, 15. 3. 2023, 23:39

Vážený pane Kratochvíle,

z odpovědi, na kterou odkazujete, nic takového, co zmiňujete, nevyplývá. Na základě konkrétního dotazu jednoho z občanů jsme kontaktovali jednatelku firmy ZT energy, s.r.o., která vůbec poprvé městu sdělila skutečnost o existenci úvěru. Město má tuto informaci k dispozici řádově několik dní. Výše nedoplatků se liší a je přímo úměrná výši záloh, které si jednotliví odběratelé v průběhu minulého roku nastavili. Podle našich informací drtivá většina odběratelů nedoplatky buď již uhradila, nebo si se ZT energy, s.r.o. sjednala splátkový kalendář.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h