Cena tepla v Blansku za rok 2022 podruhé

vložil Petr Beneš » 3. 3. 2023, 07:58

Dobrý den paní Komárková. Cena za 1 GJ ve výši 1203,32 Kč byla vypočítána váženým aritmetickým průměrem, tzn. nebyla spočítána pouhým sečtením a vydělením, jak se zmiňujete. Rozdíl v ceně za 1 GJ ve výši 470 Kč pak při odhadované výrobě tepelné energie v roce 2022 ve výši 65 tis. GJ (v roce 2021 to bylo 74 tis. GJ) je cca 30 milionů Kč. Tyto peníze v průběhu roku 2022 nikde nechyběli???!!! Firma ZT Energy se vůbec nenamáhala tento rozdíl vysvětlit nám, a jak to vypadá, tak ani městu Blansko.


Pavla Komárková, 9. 3. 2023, 15:16

Vážený pane Beneši,

při stanovení ceny tepla se odběratelům oznamuje předběžná cena tepla, která se stanovuje dopředu a je tvořena s určitým výhledem na dané období, ve vyúčtování se ovšem promítá skutečná cena tepla, tedy reálně vynaložené náklady. Máte pravdu, že rozdíl v těchto cenách je ve vztahu k loňskému roku značný. Dle vyjádření ZT energy, s.r.o., kterému jsme Váš dotaz předali, souvisí tento rozdíl s příliš optimistickými odhady firmy ZT energy, s.r.o. ve vztahu k vývoji cen plynu v roce 2022. ZT energy věřilo, že po skokovém nárůstu cen energií na podzim roku 2021 dojde v průběhu roku 2022 opět k poklesu cen, proto oddalovalo navyšování předběžné ceny tepla ve vztahu k odběratelům. Máte pravdu, že peníze v průběhu roku 2022 firmě chyběly, dle vyjádření ZT energy firma vše řešila pomocí překlenovacího úvěru. Do vyúčtování se promítly reálně vynaložené náklady na dodávky tepla, které byly vyšší než firma předpokládala. Oprávněnost nákladů a správnost výpočtů prověří Energetický regulační úřad (ERÚ), na který se město obrátilo už loni v souvislosti s navýšením záloh a znovu letos v únoru v návaznosti na vyúčtování. Je ovšem třeba konstatovat, že ERÚ dosud nikdy rozpory ve stanovení výše ceny tepla firmou ZT energy, sr.o. neshledal. Pokud Vás zajímají podrobnosti, můžete se obrátit přímo na ZT energy, s.r.o. Pokud máte pochybnosti o správnosti výpočtů, můžete také kontaktovat ERÚ.   

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h