Odpad – sleva a motivační program

vložil David Kala » 13. 2. 2023, 11:31

Uvažuje se o změnách v poplatcích za odpad – zavedení slev, motivačního programu? Nikdy se zdražením nepadl žádný obdobný návrh, platí jak kojenci, tak velké rodiny třeba z 6 osob. V řadě měst je to jinak. Pokud to půjde dál, bude lacinější si odpad vozit s sebou na skládku vedle práce. Přitom hliník není kam dát (2 km do sběného dvora nebo rovnou do Kauflandu), hnědý kontejner na bioodpad v centru také neeexistuje. Příklad řešení motivačního programu je zde: https://www.mojeodpadky.cz


Pavla Komárková, 8. 3. 2023, 16:34

Vážený pane Kalo,

v současné době město nový systém nechystá. Město se v blízké budoucnosti ovšem bude zabývat celkovým konceptem odpadového hospodářství, jehož součástí bude také zhodnocení současného stavu. Určitě by ovšem neměl být problém s uložením separovaného odpadu. Seznam míst pro uložení jednotlivých najdete na webových stránkách města. V průběhu letošního roku dojde k doplnění nádob na kovový odpad mimo jiné i v centru města, doplňovat budeme také velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (včetně centrálního města) a také nádoby na tříděný odpad pro papír a plasty

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h