Doplatky na teplo, M. Petrák

vložil Michael Petrák » 13. 3. 2023, 19:28

Dobrý den, jaké budou doplatky v městských bytech a kdy budou vyčísleny? Rodiče mají velkou obavu, nikdo jim nic neřekl. S údivem čtu odpovědi města, že dodavatel si bral na teplo dokonce úvěr aby ho mohl za nějakou fiktivní cenu dodávat a lidé vůbec nic nevěděli!!! To je naprosto neuvěřitelné.


Leona Voráčová, 15. 3. 2023, 23:48

Vážený pane Petráku,

všichni nájemníci městských bytů obdrží, stejně jako každý rok, vyúčtování v zákonné lhůtě. Není pravdou, že nájemci bytů nebyli v souvislosti s cenou tepla informovaní. V říjnu 2022 obdrželi všichni nájemníci městských bytů nový předpis záloh, který reagoval na zvýšenou cenu oznámenou ze strany ZT energy, s.r.o.. Řada nájemců si už v průběhu loňského roku zvýšila zálohy z vlastního rozhodnutí i nad rámec stanoveného předpisu záloh, díky čemuž se nyní s vysokými nedoplatky nepotýká. Pokud má kterýkoliv z nájemníků městských bytů nějaké pochybnosti nebo otázky, může se v případě dotazů kdykoliv obrátit na kolegyně z oddělení bytového a nebytového hospodářství (což se i běžně děje). Nedoplatky za energie nejsou nikdy pro nikoho příjemného, nicméně průměrné nedoplatky v městských bytech by neměly být v absolutních částkách závratné, neboť celkový nedoplatek za odběr tepla za všechny městské byty napojené na soustavu CZT činí cca 350 tisíc Kč. Konkrétní nedoplatky na konkrétní byty však budou odvislé zejména od výše záloh, které jednotliví nájemci mají nastaveny, a samozřejmě také na jejich spotřebě.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h