Nový bazén, lázně

vložil Zouhar » 13. 3. 2023, 19:51

Našel jsem si článek z června 2021, p.Crha:„Do poloviny příštího roku bychom chtěli mít územní rozhodnutí a stavební povolení, následně by probíhalo výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad je do konce roku 2022. Následně v lednu či únoru by mohla začít fáze bourání starého objektu a výstavba nových lázní.“ Potom jsem zaznamenal vyjádření vedení nedávno, že vše jde podle harmonogramu. Můžete mi prozradit jak? Když je jaro 2023 a bourat se mělo leden únor 2022, jestli to dobře chápu?


Leona Voráčová, 20. 3. 2023, 11:17

Vážený pane Zouhare, 

v současné době se připravují podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Stavební úřad již vydal rozhodnutí ve společném územní a stavební řízení, nicméně v zákonné lhůtě bylo proti rozhodnutí podáno odvolání z řad účastníků řízení. V současné době tak město čeká na vypořádání podaného odvolání, kterým se zabývá krajský úřad.

Hlavní prodleva byla způsobena tím, že loni v červnu se nenašel zájemce o dokončení projektové dokumentace. Tehdejší vedení se rozhodlo výběrové řízení na tak zásadní projekt těsně před komunálními volbami neopakovat a ponechalo rozhodnutí na novém vedení vzešlém z podzimních voleb. Jedním z důvodů byla také potřeba zvážení, zda lze projekt této velikosti realizovat s ohledem na radikálně se navyšující náklady v původním rozsahu. Bourání mělo původně předcházet vlastní stavbě, nyní má být součástí realizace stavby.

Ohledně termínů je možno získat bližší informace v materiálu zastupitelstva (str. 106 a 107), který je veřejně dostupný na webových stránkách města materialy (blansko.cz).

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h