totální ubytek lesů

vložil Miroslav Kolář » 20. 3. 2023, 09:35

Dobrý den,nechci polemizovat o kůrovci,ale hodně cestuji a tak zplundrované lesy ,kůrovcem ale z 90% absolutní nečinností majitelů lesů jsem nikde neviděl,čr a zvláště Morava je v hrozném stavu.Komu patří lesy v okolí BK a proč se neošetřují a nevysazují nové?Kdo toto hlídá a to je všem ve veřejné správě uplně jedno jak to tu vypadá a jaký to má dopad pro zvířata,hmyz a lidi ?MK


Pavla Komárková, 21. 3. 2023, 17:58

Vážený pane Koláři,

stav lesů v okolí Blanska nám samozřejmě není lhostejný, z pozice města jej ovšem můžeme ovlivnit jen minimálně. V okolí Blanska totiž lesy patří do majetku tří majoritních společností – vlastníkem jsou Lesy města Brna, a.s., ŠLP Masarykův les Křtiny a Lesy České republiky, s.p.. Město Blansko vlastní jen minimum lesů, cca 65 ha, z toho jen část tvoří jehličnaté porosty. S ohledem na rozsah kůrovcové kalamity je samozřejmě znovuzalesnění napadených porostů dlouhodobá záležitost. Ministerstvo zemědělství vydalo v dubnu 2020 opatření obecné povahy, kterým prodloužilo lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolnilo pravidla přenosu sadebního materiálu na území celé České republiky. V celé zemi je tak od 2. dubna 2020 možné prodloužit zalesňování kalamitních holin na 5 let a jejich zajištění na 10 let. Kontrolu v této věci na úseku lesního hospodářství provádí (v souladu § 48 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) na území obce s rozšířenou působností (ORP Blansko) pracovník odboru životního prostředí v součinnosti s odbornými lesními hospodáři. Ti dohlížejí na to, aby majitelé lesa řádně plnili všechny povinnosti, které jim právní předpisy stanoví, včetně výše uvedeného zalesňování kalamitních holin. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h