Nesvítící lampy v Blansku – rarita v ČR – M. Petrák

vložil M. Petrák » 13. 3. 2023, 19:39

V některých částech Blanska není vůbec vidět, velmi nepříjemná je i situace u některých přechodů pro chodce. Chci vědět, kdo jmenovitě o vypnutí části lamp rozhodnul. Dále mě zajímá, jak jsou plněny vyhlášky a normy, které jsou pro uvedené platné. Kdo se k tomuto plnění vyjádřil a prověřil ho? Dále mě zajímá, kolik město za rok očekává bez DPH úsporu tímto krokem, který nemá obdobu.


Leona Voráčová, 16. 3. 2023, 00:05

Vážený pane Petráku,

redukci veřejného osvětlení jsme za poslední dva měsíce popisovali opakovaně a bylo učiněno několik vyjádření, ve kterých zazněly i odpovědi na Vaše otázky.

O přijetí opatření rozhodlo vedení města, konkrétní lampy, které budou vypnuty, vytipovali v území společně pracovníci odboru správy a rozvoje města (oddělení komunální údržby) a Technických služeb Blansko. Není pravdou, že tento krok nemá obdoby. Blansko není zdaleka jedinou obcí, která v rámci republiky přistoupila k některé z forem redukce osvětlení. Neexistuje žádná zákonná norma, která by, až na výjimky, nařizovala konkrétní intenzitu osvitu konkrétní části účelové a místní komunikace. Výjimky, které normy upravují, jsou v Blansku respektovány.

Redukcí veřejného osvětlení by mělo dojít k úspoře cca 30 % z nákladů na veřejné osvětlení, konkrétní částka bude závislá od aktuální ceny za elektřinu, neboť s ohledem situaci v energetice nemá město zafixovanou konkrétní cenu, ale cena pro město kopíruje cenu na burze. Konkrétní částky budeme znát až ze zpětného vyhodnocení. Odhad při schvalování rozpočtu města, kdy bylo kalkulováno s vládou zastropovanými cenami, byl cca 5 milionů korun včetně DPH.

Pokud byste rád poukázal na konkrétní problematické místo (například přechod pro chodce, o kterém se zmiňujete přechod), zašlete nám prosím podnět s přesnější lokalizací daného místa, můžeme regulaci na místě prověřit. Do konce února měli občané možnost zasílat připomínky ke konkrétním lokalitám. Kolegové z oddělení komunální údržby takto prověřili cca 30 podnětů, z nich část byla uznána jako objektivní a původně vypnuté lampy byly znovu rozsvíceny. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h