Náplň práce oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách zřizovaných městem.

Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.

V rámci odboru koordinuje rozvoj, opravy a údržbu škol a školských zařízení zřizovaných městem.

Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.

Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.

Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.

Plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města.

Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her (např. přijímá ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu, na které se dle tohoto zákona ohlášení vztahuje, a v případě nesplnění podmínek stanovených zákonem rozhoduje ve správním řízení o zákazu provozování ohlášené hazardní hry).

Dbá na dodržování autorských práv při veřejných produkcích.

Vybírá  správní poplatky v oblasti své činnosti.

Zajišťuje agendu občanských aktivit.

Koordinuje spolupráci předsedů občanských aktivit v městských částech s jednotlivými odbory úřadu.

Spolupracuje se spolky  činnými v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a dalšími zájmovými organizacemi na území města.

Administruje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Zajišťuje výkon agendy týkající se zkrácení doby nočního klidu.

Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v územním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech.

Zabezpečuje činnost komise pro zájmové činnosti a kulturu.

Zabezpečuje činnost komise sportovní.

Zabezpečuje činnost komise pro občanské aktivity.

Zabezpečuje činnost komise pro školství a vzdělávání.

            aktualizováno: 18. 3. 2024, 09:01 h