Oddělení sociálních služeb

Oddělení sociálních služeb zajišťuje na úseku sociálních služeb výkon v samostatné působnosti obce.

V oblasti sociálních služeb:

 • poskytuje poradenskou a informační službu všem klientům při řešení jejich problémů

 • spolupracuje se státními i nestátními organizacemi na úseku sociálních služeb

 • zajišťuje a poskytuje pečovatelskou službu

 • vede evidenci žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a evidenci žadatelů o nájem bezbariérového bytu, u žadatelů provádí šetření sociálních poměrů.

 • vede evidenci žádostí o zřízení Senior linky

 • zabezpečuje činnost Komise sociální

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území

 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území

 • spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

 • spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje při zpracování plánu rozvoje sociálních služeb

 • vede proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obce s rozšířenou působností

 • zajišťuje dotační programy na podporu sociálních služeb

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Adresa oddělení:

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Vedoucí oddělení:

Mgr. Iveta Čípková
přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1
kancelář č. 30
tel. 516 775 513
e-mail: cipkova@blansko.cz

            aktualizováno: 18. 5. 2020, 12:16 h