Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečuje tyto jednotlivé agendy:

  • terénní sociální pracovnice
  • pracovnice pro náhradní rodinnou péči (dále jen NRP)
  • kurátoři pro mládež

OSPOD MěÚ Blansko vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obecními úřady obcí přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu.

Adresa oddělení: nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, 1. patro

Mgr. Petra Ševčíková, vedoucí oddělení
odbor sociálních věcí, kancelář č. 125,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
psevcikova@blansko.cz | 516  775  358 | 775  859  478

Organizační struktura OSPOD MěÚ Blansko

  • Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí – 1 úvazek
    • Terénní sociální pracovník – 8 úvazků
    • Kurátor pro děti a mládež – 2 úvazky
    • Sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči – 2 úvazky

            aktualizováno: 24. 4. 2023, 10:40 h