Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zdravotnictví a sociální služby

18. dubna 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1208×

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Část čtvrtá: Zdravotnictví a sociální služby

Jakým vývojem prošlo v období 2010–2014 zdravotnictví a jaké jsou zásadní informace z oblasti sociálních služeb přiblížil Mgr. Ivo Polák, starosta města:

„Ohledně zdravotnictví a sociální oblasti je v programovém prohlášení rady uvedeno, že se bude snažit o zvyšování standardu zdravotní péče v Nemocnici Blansko s cílem vybudovat z ní moderní centrum péče o zdraví. Chtěl bych proto uvést některá fakta v této souvislosti:

V roce 2011 proběhla optimalizace počtu lůžek v rámci zařazení naší nemocnice do sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. V současné době je zde 138 lůžek standardní péče, 12 lůžek intenzivní péče a 30 lůžek péče následné. Nemocnice Blansko disponuje 459 zaměstnanci a jen pro informaci: v roce 2013 zde bylo ošetřeno 114 tisíc pacientů ambulantně, hospitalizováno 5514 a operováno 1120 pacientů. Ambulantní péče je poskytována celkem ve 20 oborech, jsou zde samozřejmě i lůžková oddělení a nechybí ani oddělení jednodenní péče.

V období 2010-2014 se v blanenské nemocnici započalo právě s budováním projektu jednodenní péče a projektu solárního ohřevu užitkové vody, na který se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši asi 4,5 mil. korun. V roce 2010 nemocnice získala akreditaci mamografického screeningu, což považuji za mimořádně přínosnou službu, díky které pacienti nejen z Blanska, ale vůbec z celé jeho spádové oblasti, nemusejí za tímto účelem dojíždět do vzdálenějšího Brna. V lednu roku 2011 došlo k slavnostnímu otevření zmíněného oddělení jednodenní péče a do tohoto období spadá také začátek realizace memoranda Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji, kdy naše nemocnice; která je zřizována městem a nikoli krajem; byla také zařazena do této sítě,“ uvedl starosta.

„Ve stejném roce Nemocnice Blansko získala jako jedna ze tří krajských nemocnic akreditaci kvality Spojené akreditační komise ČR. Dále byla zařazena mezi centra pro screeningovou kolonoskopii, získala 1. místo v mamografickém screeningu mezi všemi 66 centry v celé ČR, což je obrovský úspěch. V roce 2011 byla také otevřena nová tělocvična na neurologickém oddělení a byly zřízeny dva dětské koutky. Během roku 2012 se podařilo za nemalého úsilí zajistit další financování oddělení jednodenní péče. Celý tento přehled rozvoje blanenské nemocnice uzavírá rok 2013, ve kterém došlo k uzavření smluv se všemi zdravotními pojišťovnami na dobu 5 let, což dodalo na klidu nejen vedení nemocnice, jejím pracovníkům i samotným pacientům, ale bylo to také v naprostém souladu s faktem, že naše nemocnice byla zařazena do sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. V tomto roce se nemocnici podařilo získat statut iktového centra, byl zrekonstruován vestibul, vzniklo zde nové informační centrum a recepce a město k tomu využilo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 2 mil. korun. Důležitým faktem je i skutečnost, že v témže roce byla Nemocnici Blansko prodloužena akreditace mamografického screeeningu, a to do roku 2016. 

Nemocnice Blansko však pořádá i řadu akcí určených široké veřejnosti, které mají již svou tradici a setkávají se s velkým ohlasem. Je to např. Den pro děti v Nemocnici Blansko, školení veřejnosti v poskytování první pomoci, zajištění prázdninové dialýzy, nabídky slev pro držitele senior a rodinných pasů, Dny otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne ledvin, Mezinárodního dne epilepsie, Evropského dnu melanomu, Světového dne srdce, Evropského dne logopedie apod.

V programovém prohlášení rady je mj. uvedeno, že město Blansko bude usilovat o to, aby nemocnice zůstala příspěvkovou organizací (Pozn. red.: Je jí od roku 1994, dozorčí radou je Rada města Blanska). Město jako zřizovatel nemá v žádném případě úmysl jakkoli měnit právní formu organizace a bude nadále podporovat toto zařízení v jeho hlavním poslání.

Co se sociální oblasti týče, rád bych zmínil několik důležitých bodů: Od roku 2012 město realizuje Komunitní plánování sociálních služeb města Blanska. Tento plán a vůbec celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Město Blansko se také zapojilo do spolupráce při tvorbě koncepce rodinné politiky v Jihomoravském kraji a úzce v této věci s krajem spolupracuje. (Pozn. red.: O této problematice jsme psali v jednom z předchozích článků, rychlý odkaz najdete zde.)

V programovém prohlášení se město Blansko zavázalo, že bude využívat práci nezaměstnaných k úklidu města. V současnosti je úklid města v režimu veřejně prospěšných prací, je sem zařazeno 12 lidí z Úřadu práce a jedná se především o úklid veřejných prostranství, úklid či odstranění černých skládek na území města Blanska. Lidé zapsaní na Úřadu práce jsou také využíváni při vyklízení městských bytů nebo domů, na kterých má město podíl. Tento program veřejně prospěšných prací využíváme dlouhodobě a s Úřadem práce je v tomto směru velmi dobrá spolupráce.

Dalším bodem programového prohlášení je podpora zvýšení kapacity SENIOR centra Blansko. Je zřejmé, že je v zájmu Jihomoravského kraje postupně rozšiřovat senior centra, konkrétně v Blansku tak kraj zrealizoval přístavbu našeho centra. Město Blansko poskytlo kraji za tímto účelem bezplatně část pozemku o výměře 1500 m², šlo tedy o příkladnou spolupráci mezi krajskou a městskou samosprávou.

Neméně důležitá je i snaha o navýšení počtu bytů s pečovatelskou službou. V roce 2010 bylo k dispozici 112 takových bytů, jejich kapacita je od roku 2010 permanentně zvyšována. V DPS 9. května probíhá průběžně renovace stávajících bytů, v roce 2012 byly zrenovovány 2 byty, rekonstrukcí v letech 2011-2013 se pak zvýšila i kapacita v DPS Pod Javory 32, a to o 6 bytů. Nyní je u nás celkem k dispozici 127 bytových jednotek domů s pečovatelskou službou.

Posledním bodem, o kterém se chci zmínit a který vyvolal vášně v řadách veřejnosti, je snaha města o co největší omezení hazardu. Zastupitelstvo města Blanska odhlasovalo zákaz provozu loterií a jiných podobných her na území Blanska s platností od 1.11.2013 – zatím však tato vyhláška nevstoupila v účinnost, protože město dosud nedostalo povolení k ukončení činnosti dotyčných provozoven od Ministerstva financí. Na jeho pokyny čekáme již čtyři měsíce, zaslal jsem na ministerstvo osobně dopis s dotazem, proč je celá věc v takovém prodlení. Bohužel dodneška se mi nedostalo žádné odpovědi,“ uzavřel starosta. (Pozn. red: Rozhovor s Mgr. Polákem na toto téma najdete zde.)

red