Připomínkovat změny v územním plánu lze do poloviny října

18. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 484×

V říjnu minulého roku byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK, s nabytím účinnosti dne 03.11.2016), které jsou nadřazenou dokumentací Územního plánu Blansko. Na základě požadavků ZÚR JMK bylo nutné provést zpřesnění Územního plánu Blansko.

Letos v březnu byla tedy schválena Zastupitelstvem města Blanska změna B2017-ZÚR.

Zpracovaná dokumentace byla zveřejněna 31. srpna 2017 v rámci fáze „společné jednání“, při kterém může každý uplatnit své připomínky.

Podklady jsou dostupné na webu města Blanska www.blansko.cz, na stránkách odboru stavební úřad v sekci „projednává se“.

Připomínky bude možné uplatnit do 16. října 2017.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník