Rekonstrukce ulice Komenského na Starém Blansku – uzavření od 30. června

20. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 10613×

Důležité informace k úplné uzavírce komunikace ulice Komenského v souvislosti s výstavbou druhé etapy stavby komunikace a inženýrských sítí v ulici Komenského na Starém Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

21.09.2018 12:00 h

Oprava objízdné trasy

V týdnu od 24.09.2018 bude dokončována oprava objízdné trasy na ulici Na Lukách.

Přesné datum není známo. V den, kdy se bude oprava provádět, bude doprava odkloněna na ulici Komenského a Brněnskou a bude řízena pracovníky stavby. Při průjezdu stavbou proto dbejte zvýšené opatrnosti.


30.08.2018 09:13 h

Dokončování třetí etapy

Náplní 3. etapy rekonstrukce je úsek od křižovatky Na Lukách po první odbočku na ulici Zdíkově (uvažováno při jízdě od Blanska) a dokončení prací na komunikaci směrem ke Správě a údržbě silnic (SUS).

Obsahem 3. etapy je vodorovné dopravní značení na vozovce, realizace chodníků, zeleně, montáž veřejného osvětlení, osazování dopravního značení, práce na zapravení vozovky (komunikace k SUS), oprava objízdné trasy (Na Lukách).

Nakladače, nákladní vozidla, pohyb zaměstnanců, vysokozdvižné vozíky – vše se bude odehrávat z vozovky na ulici Komenského. U všech těchto prací, které probíhají zejména s pohybem na vozovce, je zvýšené riziko vzniku škody na majetku, zdraví či životě. Proto je potřeba i nadále respektovat značení a dbát zvýšené opatrnosti.


21.08.2018 13:43 h

III. etapa stavby ...

... bude probíhat v termínu 27.08.–30.09. Po tuto dobu bude objízdná trasa stejná jako při první etapě. Doprava nad 3,5 t přes Olešnou, osobní vozidla přes ul. Na Lukách, Na Brankách. 


16.08.2018 10:56 h

Dokončení oprav komunikace za kolejemi

Železniční přejezd bude otevřen od 27.08.2018 pro vozidla do 3,5 tuny. Vrátí se tedy stejný systém provozu, jaký byl před uzavřením. Objížďka bude vedena po ulicích Na Lukách a Na Brankách.


29.06.2018 11:05 h

Provozní doba kompostárny se v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Komenského nemění


27.06.2018 10:54 h

Upozornění na výlukový jízdní řád autobusové linky 152 na Olešnou (Hořice) v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Komenského


14.06.2018 09:48 h

Uzavírka Starého Blanska započne dle nejaktuálnějších informací již v sobotu 30. června 2018.


29.05.2018 09:07 h

Na Starém Blansku probíhají současně tři stavby. V létě si vyžádají uzavírku


18.05.2018 08:04 h

Od začátku července do konce srpna tohoto roku bude probíhat oprava ulice Komenského na Starém Blansku v úseku od železničního přejezdu směrem ke kostelu v délce cca 80 m. Tímto dojde k úplnému vyloučení silniční dopravy na ulici Komenského ve směru na Staré Blansko, a zároveň bude vyloučen provoz podél kolejí (tzn. směrem k areálu Správy a údržby silnic, garáží, Technických služeb, zahrádkářské oblasti a dalším objektům).

Chodcům bude průchod umožněn. Celé Staré Blansko bude v této době pro automobily dostupné pouze přes Olešnou.

Žádáme vlastníky nemovitostí v dotčené oblasti, aby včas provedli potřebná opatření, která jim umožní vyhnout se alespoň některým komplikacím způsobených úplnou uzavírkou.

Upozorňujeme občany, že systém integrovaného záchranného systému touto uzavírkou není dotčen – zůstane plně zajištěn, a to ve spolupráci jak Hasičského záchranného sboru, tak blanenských jednotek sboru dobrovolných hasičů a díky společnosti Synthon, která poskytne pro zásahovou jednotku svoje prostory a zázemí.


15.03.2018 10:10 h

Aktuální upozornění na změny ve svozu komunálního odpadu na Starém Blansku

12.03.2018 07:18 h

Svoz odpadů během rekonstrukce ulice


V pondělí 12. března bude v Blansku zahájena rozsáhlá akce, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení. Omezení se týkají především ulic Komenského a Hořické. Hotovo má být do konce září 2018.

Rozsah stavby je vymezen od železničního přejezdu na Staré Blansko po křižovatku s ulicí Hořickou. Realizace stavby bude rozdělena do tří etap, aby byl co nejméně zasažen chod a provoz na území Starého Blanska. Objízdná trasa (bez těžké dopravy) povede přes ulice Na Lukách a Na Brankách, v mezidobí pouze přes Olešnou.

Vlastníci přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o začátku a průběhu stavebních prací.

První úsek na ulici Komenského, vymezený od křižovatky ulic Komenského x Hořická pod křižovatku ulic Komenského x Zdíkova, bude uzavřen od druhé poloviny měsíce března do konce června.

stare-blansko-47289-0_550.jpg
Rekonstrukce komunikace Komenského na Starém Blansku je jednou z největších investičních akcí tohoto roku. Foto: S. Mrázek

Objízdná trasa pro osobní automobily, MHD a záchranný systém budou vedeny po ulicích Na Lukách a Na Brankách, kde bude omezena možnost parkování. Tranzit a těžká nákladní doprava pak bude odkloněna přes místní část Olešná u Blanska.

Omezením dopravní dosažitelnosti budou v této etapě nejvíce postiženy rodinné domy na ulici Komenského a zároveň v ulici Hořické, zejména při provádění zemních prací v křižovatce ulic Komenského x Hořická.

Vzhledem k náročnosti stavby žádáme majitele přilehlých nemovitostí o shovívavost a trpělivost. O dalších podrobnostech a omezeních budou obyvatelé průběžně informováni.

 

   vložil: Kristýna Kadlecová, zaměstnanec / odbor školství, kultury a sportu