Rekonstrukce ulice Komenského na Starém Blansku – uzavření od července

20. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3807×

Důležité informace k úplné uzavírce komunikace ulice Komenského v souvislosti s výstavbou druhé etapy stavby komunikace a inženýrských sítí v ulici Komenského na Starém Blansku.

18.05.2018 08:04 h

Od začátku července do konce srpna tohoto roku bude probíhat oprava ulice Komenského na Starém Blansku v úseku od železničního přejezdu směrem ke kostelu v délce cca 80 m. Tímto dojde k úplnému vyloučení silniční dopravy na ulici Komenského ve směru na Staré Blansko, a zároveň bude vyloučen provoz podél kolejí (tzn. směrem k areálu Správy a údržby silnic, garáží, Technických služeb, zahrádkářské oblasti a dalším objektům).

Chodcům bude průchod umožněn. Celé Staré Blansko bude v této době pro automobily dostupné pouze přes Olešnou.

Žádáme vlastníky nemovitostí v dotčené oblasti, aby včas provedli potřebná opatření, která jim umožní vyhnout se alespoň některým komplikacím způsobených úplnou uzavírkou.

Upozorňujeme občany, že systém integrovaného záchranného systému touto uzavírkou není dotčen – zůstane plně zajištěn, a to ve spolupráci jak Hasičského záchranného sboru, tak blanenských jednotek sboru dobrovolných hasičů a díky společnosti Synthon, která poskytne pro zásahovou jednotku svoje prostory a zázemí.


15.03.2018 10:10 h

Aktuální upozornění na změny ve svozu komunálního odpadu na Starém Blansku

12.03.2018 07:18 h

Svoz odpadů během rekonstrukce ulice


V pondělí 12. března bude v Blansku zahájena rozsáhlá akce, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení. Omezení se týkají především ulic Komenského a Hořické. Hotovo má být do konce září 2018.

Rozsah stavby je vymezen od železničního přejezdu na Staré Blansko po křižovatku s ulicí Hořickou. Realizace stavby bude rozdělena do tří etap, aby byl co nejméně zasažen chod a provoz na území Starého Blanska. Objízdná trasa (bez těžké dopravy) povede přes ulice Na Lukách a Na Brankách, v mezidobí pouze přes Olešnou.

Vlastníci přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o začátku a průběhu stavebních prací.

První úsek na ulici Komenského, vymezený od křižovatky ulic Komenského x Hořická pod křižovatku ulic Komenského x Zdíkova, bude uzavřen od druhé poloviny měsíce března do konce června.

stare-blansko-47289-0_550.jpg
Rekonstrukce komunikace Komenského na Starém Blansku je jednou z největších investičních akcí tohoto roku. Foto: S. Mrázek

Objízdná trasa pro osobní automobily, MHD a záchranný systém budou vedeny po ulicích Na Lukách a Na Brankách, kde bude omezena možnost parkování. Tranzit a těžká nákladní doprava pak bude odkloněna přes místní část Olešná u Blanska.

Omezením dopravní dosažitelnosti budou v této etapě nejvíce postiženy rodinné domy na ulici Komenského a zároveň v ulici Hořické, zejména při provádění zemních prací v křižovatce ulic Komenského x Hořická.

Vzhledem k náročnosti stavby žádáme majitele přilehlých nemovitostí o shovívavost a trpělivost. O dalších podrobnostech a omezeních budou obyvatelé průběžně informováni.

odbor investičního a územního rozvoje

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK