Rekonstrukce ulice Komenského na Starém Blansku – informace

20. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2635×

V pondělí 12. března bude v Blansku zahájena rozsáhlá akce, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení. Omezení se týkají především ulic Komenského a Hořické. Hotovo má být do konce září 2018.

15.03.2018 10:10 h

Aktuální upozornění na změny ve svozu komunálního odpadu na Starém Blansku

12.03.2018 07:18 h

Svoz odpadů během rekonstrukce ulice


Rozsah stavby je vymezen od železničního přejezdu na Staré Blansko po křižovatku s ulicí Hořickou. Realizace stavby bude rozdělena do tří etap, aby byl co nejméně zasažen chod a provoz na území Starého Blanska. Objízdná trasa (bez těžké dopravy) povede přes ulice Na Lukách a Na Brankách, v mezidobí pouze přes Olešnou.

Vlastníci přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o začátku a průběhu stavebních prací.

První úsek na ulici Komenského, vymezený od křižovatky ulic Komenského x Hořická pod křižovatku ulic Komenského x Zdíkova, bude uzavřen od druhé poloviny měsíce března do konce června.

stare-blansko-47289-0_550.jpg
Rekonstrukce komunikace Komenského na Starém Blansku je jednou z největších investičních akcí tohoto roku. Foto: S. Mrázek

Objízdná trasa pro osobní automobily, MHD a záchranný systém budou vedeny po ulicích Na Lukách a Na Brankách, kde bude omezena možnost parkování. Tranzit a těžká nákladní doprava pak bude odkloněna přes místní část Olešná u Blanska.

Omezením dopravní dosažitelnosti budou v této etapě nejvíce postiženy rodinné domy na ulici Komenského a zároveň v ulici Hořické, zejména při provádění zemních prací v křižovatce ulic Komenského x Hořická.

Vzhledem k náročnosti stavby žádáme majitele přilehlých nemovitostí o shovívavost a trpělivost. O dalších podrobnostech a omezeních budou obyvatelé průběžně informováni.

odbor investičního a územního rozvoje

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.