Archiv článků
   za měsíc květen 2008

Kategorie: okolní obce  

 


Konkurz na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace MŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Jedovnice, předpokládaný nástup 1. 7. 2008.