Sportovní ostrov – přístup ze sídliště Zborovce

vložil Petr Švásta » 14. 4. 2021, 07:30

Dobrý den, chtěl bych poděkoval za trvalý rozvoj blanenského sportovního ostrova. Nicméně pro obyvatele nejbližšího sídliště – Zborovce – je přístup poměrně komplikovaný. Využívaná pěší cesta za Kauflandem je za deště plná bláta, mostek pro přechod Sloupečníku je v havarijním stavu. Přitom se zde míjí pěší, cyklisté i rodiny s kočárky. Prosím, můžete alespoň částečně tuto cestu a mostek vyspravit, aniž by se čekalo na možnou budoucí investiční akci? Děkuji.


Pavla Komárková, 16. 4. 2021, 14:25

Vážený pane Švásto,

děkujeme za pochvalu. Další projekty, které by měly zatraktivnit Sportovní ostrov, jsou v plánu i v letošním roce. Bohužel, pěší cesta za Kauflandem, ani koryto vodního toku a jeho břehy, nejsou v majetku města, vlastní je soukromé subjekty. Není tedy v kompetenci ani možnostech města s těmito pozemky jakkoliv nakládat. Nárazově se v těchto místech snažíme alespoň uklízet nepořádek a k součinnosti pravidelně vyzýváme také vlastníky těchto pozemků. Tento Váš podnět jim předáme.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h