Absolutní porušování pandemických opatření v ulicích Blanska

vložil Martin Veselý » 18. 4. 2021, 09:52

V sobotu po Blansku chodila skupina cca. 200 lidí, která nedodržovala nařízená epidemická opatření. Kdo tuto akci povolil a ohlásil? Proč nebylo zakročeno ze strany Města a MP proti takovémuto chování pokud bylo protiprávní, nebo pan starosta Crha či někdo jiný zásah zakázal? Účastníci přímo ohrožovali ostatní občany města, mísili se mezi ně, pořvávali hesla které lze považovat za trestný čin a tak dále. Takto vypadá pořádek v našem městě?


Pavla Komárková, 20. 4. 2021, 14:10

Vážený pane Veselý,

podobné akce městský úřad nepovoluje, platí pro ně pouze ohlašovací povinnost. Ani ta ale v tomto případě splněna nebyla, sobotní akci organizátoři městu neohlásili. Policie ČR nicméně shromáždění monitorovala, po dohodě s městskou policií ovšem nedošlo k zásahu na místě. Důvodem nebyl žádný zákaz ze strany vedení města. Pan starosta ostatně státní policii nevelí. Policisté využili zkušenosti z jiným měst, kde se podobná shromáždění konala. Přesto prováděli vlastní opatření k zajištění veřejného pořádku a veškerá rizika průběžně vyhodnocovali. Pracovníci Územního odboru Blansko Policie České republiky nyní vyhodnocují záznamy akce a jednání všech účastníků, která by mohla být označena za protiprávní. Poté vyvodí další kroky, případně věc předají příslušným správním orgánům. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h