Parkování na nám. Republiky

vložil Stanislav Mrázek » 28. 4. 2021, 12:37

Proč nemůže být levá polovina silnice na ul. Seifertově naproti OSSZ dočasně vyznačena jako šikmé parkovací stání? Dost by to pomohlo parkování v centru a v současné době není tento odbočovací pruh vůbec potřeba.


Pavla Komárková, 29. 4. 2021, 15:16

Vážený pane Mrázku,

dotčené orgány, které se zabývaly dopravní situací i navrženými objízdnými trasami, se shodly na tom, že by podobná změna způsobovala jen další komplikace v dopravě. Odbočovací pruh je navíc využíván těmi, kteří zajíždějí na parkoviště u Poduklí. Šikmé parkovací stání by také znemožnilo vyhnout se autobusům MHD, které zastavují na ulici Seifertově. To by mohlo znamenat další dopravní komplikace v této ulici, potenciálně také v křižovatce s ulicí Sadovou. Změna by byla navíc pouze velmi krátkodobá, Seifertovou ulicí povede objízdná trasa v létě, kdy je v plánu budování nových okružních křižovatek u Sportovního ostrova a u Penny.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h