Městská policie Blansko, porušení předpisů

vložil Martin Lešák » 30. 4. 2021, 15:23

Na blanenské sociální síti FB proběhla fotografie 2 policistů, jak popíjejí kávu u barev a laků, a jak diskutují a baví se s dalšími lidmi. Všichni byli bez ochrany dýchacích cest, včetně zmíněných příslušníků Městské policie Blansko. Jsem s dotazem, jak je uvedené řešeno? Pokud MP nejenom že něco nekontroluje a neapeluje na dodržování protiepidemických opatření, ale dokonce dělá pravý opak, nedoržování je jí kamarádsky jedno. A jako třešnička na dortu, nedodržuje to ani sama.


Pavla Komárková, 3. 5. 2021, 17:35

Vážený pane Lešáku,

Vámi zmiňovanou fotografií nedisponujeme – na Facebooku města se neobjevila, podrobnější informace k celé záležitosti nemá k dispozici ani vedení města, ani vedení Městské policie Blansko. Obecně tak lze říci pouze to, že pokud strážníci stáli venku a v určité vzdálenosti od ostatních osob něco konzumovali, nelze z toho automaticky vyvodit porušení protiepidemických opatření. Konzumovat nápoj přes roušku není možné, zakázat pít strážníkům vykonávajícím několikahodinovou službu lze pouze těžko. A podobný striktní přístup jistě ani není smyslem protiepidemických opatření. Ani pokud strážníci pili dle Vašeho popisu kávu, nelze automaticky usuzovat, že porušili například pracovní povinnosti. Právo na to mají například v době přestávky v práci, která se nezapočítává do pracovní doby. Na ni mají stejně jako ostatní zaměstnanci podle zákoníku práce nárok. Bez dalšího tak nelze další kroky podnikat, ani je nelze ze strany vedení městské policie nebo města očekávat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h