Volný Blok, porušení zákona

vložil Mgr. Jaromír Liška » 30. 4. 2021, 12:03

Přečetl jsem si p. Komárková odpověď panu Veselému. Toto vylíčení není v kontextu pravdivé. Zákon 84/1990 stanovuje "Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno podle § 5, může zástupce úřadu rozpustit, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz ". Shromáždění nebylo ohlášeno, byly porušeny povinnosti účastníků §7, ochrana zdraví atd. Plus nařízení Min. zdravotnictví. Proč nebyla městem Blanskem akce rozpuštěna? Toto činí obec ! Důvody pro rozpuštění byly více než naplněny.


Pavla Komárková, 5. 5. 2021, 08:55

Vážený pane Liško,

jak jsme již uvedli, shromáždění nebylo ohlášeno, zástupce úřadu tedy na místě nebyl přítomen. Kompetence k rozpuštění shromáždění, obdobné, jaké by měl zástupce obce, ovšem měli příslušníci Policie České republiky, kteří situaci na místě monitorovali.

Ve Vámi citované části § 12 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb. text ovšem pokračuje ...."může zástupce úřadu rozpustit, jestliže nastaly okolnosti, které by které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3, nebo je-li zakázáno ze zákona." Následně se v textu taxativně uvádí důvody, kdy je shromáždění zakázáno, (u předem ohlášené akce, za podmínky, že se zákaz doručí organizátorům tři dny před konáním akce). Dále zákon uvádí řadu situací, při nichž je možné (ale ne nutné) shromáždění zakázat. Ještě omezenější možnosti jsou ale zákonem dány v případě, že se nejedná o předem vyslovený zákaz ale o rozpuštění na místě, jak by tomu bylo i v tomto případě. Obecně platí, že by se měl zvolit takový postup, aby se do shromažďovacího práva zasahovalo co nejméně. 

Nevíme, podle čeho usuzujete, že při akci konané 17. dubna v Blansku byly naplněny podmínky pro rozpuštění. S ohledem na zkušenosti z podobných akcí na jiných místech ČR a s ohledem na reálný průběh akce přímo v Blansku přítomní policisté zřejmě situaci vyhodnotili tak, že nejsou důvody pro omezení práva na shromáždění a zásah na místě.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h