Označení garáže

vložil Jana Křivánková » 5. 5. 2021, 12:27

Kde je možné si objednat tabulku označení garáže ? Změna čísla


Pavla Komárková, 10. 5. 2021, 12:56

Vážená paní Křivánková,

způsob a podmínky označování v Blansku upravuje Vyhláška č. 3 ze dne 19. 6. 2001. Podle ní, stejně jako podle § 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec. Tabulky pro označení budov si zajišťuje a hradí každý vlastník sám. Kontaktovat můžete jen v Blansku hned několik firem. Výjimku tvoří případy, kdy dochází k přečíslování z moci úřední. V takovém případě si tabulku zajišťuje vlastník, náklady (do určité výše) ale hradí město Blansko, proplácení nákladů zajišťuje stavební úřad. V rámci každého přečíslování garáží z moci úřední zasílá stavební úřad vlastníkovi garáže rovněž poučení o proplacení a možnosti výroby tabulky

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h