Uzamčené dětské hřiště Erbenova

vložil Ludmila Vacková » 18. 4. 2021, 15:03

Proč není přístupné dětské hřiště za školou Erbenova? Dětské prvky byly dříve na velkém hřišti, ty jsou přestěhované za školu a uzamčené i v době, kdy toto hřiště škola nepotřebuje. Na ostatních hřištích se potom shlukuje zbytečně moc dětí. Děkuji.


Pavla Komárková, 29. 4. 2021, 14:07

Vážená paní Vacková,

máte pravdu, že dříve bylo několik málo prvků umístěno na volně přístupné ploše sportoviště. Většinu herních prvků ale pořizovala ZŠ Erbenova nově ze svých prostředků, případně z dotací, primárně pro potřeby školní družiny a pohybové aktivity určené pro žáky prvního stupně. Součástí uzamčeného prostranství je také učebna v přírodě, včetně vyvýšeného záhonku a sadu, kam nelze bez omezení umožnit přístup veřejnosti. Bohužel, zkušenosti z veřejnosti přístupného hřiště za školou nejsou nejlepší, vinou vandalů s sebou otevření sportoviště nese řadu nákladů. O zpřístupnění dětského hřiště proto škola neuvažuje, podobně jako nejsou veřejnosti přístupná dětská hřiště u mateřských škol. Chybí možnosti, jak tato prostranství v případě zpřístupnění ochránit před ničením a útoky vandalů.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h