Demostrace Volného bloku, porušení předpisů

vložil Dušan Pokorný » 26. 4. 2021, 13:48

Děkuji za odpověď. Autobus Volného stál na parkovišti celou dobu, a to proti předpisům, včetně záboru pozemku, byť soukromého. Proč pokud nastalo porušení, MP ani toto porušení dopravních předpisů neřešila. Musela o něm vědět, když monitorovala. A dodatečné řešení ohrožení občanů v daný moment nepomůže. Když demonstrace končila, MP jsem tam nikde u Billy neviděl. Opačně podnikatelům pokuty v centru rozdává MP ihned, včetně botiček. Bude toto porušení dopr. předpisů ze strany Města a MP řešeno?


Pavla Komárková, 5. 5. 2021, 08:20

Vážený pane Pokorný,

netušíme, k jakému porušení předpisů dle Vašeho názoru došlo. Vámi zmiňovaný autobus byl po celou dobu akce odstavený na parkovišti. Jde o veřejnou komunikaci určenou k parkování, žádný druh vozidel, který by měl zakázaný vjezd, zde vymezený není. Autobus netvořil překážku v provozu, ke kolizním situacím v dopravě tedy nedocházelo. Pokud by k problémům v dopravě došlo, byl dle informací policie na místě po celou dobu přítomen řidič autobusu, který byl připraven případnou kolizní situaci řešit. Obecně platí to, co jsme odpovídali v předchozí odpovědi. Pořádek na místě zajišťovala státní policie, městská policie po dohodě s PČR na místě nezasahovala. Po skončení akce ovšem městská policie předala PČR kamerové záznamy, ty teď policisté analyzují. Další kroky budeme podnikat v součinnosti s PČR. Lze očekávat, že po vyhodnocení záznamů policisté věc postoupí k dalšímu řešení příslušným správním orgánům – buď Krajské hygienické stanici JMK, nebo MěÚ. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h