Zobousměrnění Seifertovy ulice

vložil Martin Boček » 19. 4. 2021, 18:45

Dobrý den, chci se v návaznosti na odpověď panu Kolmačkovi zeptat, zda by zlepšení současné dopravní situace ve městě neprospělo dočasné "zobousměrnění" Seifertovy ulice? Jsem si vědom složitosti místní parkovací situace, rezidenti by ale mohli využívat parkoviště nad Poduklím nebo před budovou městského úřadu na náměstí Republiky. Stejně tak ulice Úvoz pravděpodobně nesplňuje kritéria objízdné trasy, přesto při tvorbě kruhového objezdu na Bezručově ulici tudy projížděla MHD. Děkuji za odpověď


Pavla Komárková, 27. 4. 2021, 10:09

Vážený pane Bočku,

zobousměrnění ulice Seifertovy nebylo zvoleno, neboť zkušenosti z dřívějšího oboustranného užití ulice nejsou úplně dobré. Problémy v minulosti způsobovalo odbočování na křižovatce Seifertova x Sadová, řidiči se také potýkali s "návykem" vjíždět do ulice i nadále obousměrně ještě dlouho poté, co byla opět zjednosměrněna. Zainteresované orgány, včetně města, se mj. z těchto důvodů na podobě dopravního značení, které by umožnilo obousměrný provoz Seifertovou ulicí, neshodly. Parkovací místa v Seifertově ulici jsou momentálně hodně využívaná, kapacita Poduklí a náměstí Republiky v exponovaných hodinách není dostačující. Objízdná trasa není vedena přes ulici Úvoz, ale je značena po ulici Smetanově a Poříčí.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h