Roundupování koryta řeky

vložil Petr Klaun » 25. 5. 2021, 13:55

Nemůže prosím město zabojovat s povodím proti používání Roundupu na březích Svitavy, alespoň na uzemí Blanska? Nehledě na používání na jaře, když má zvěř mláďata. Vím, že má Roundup bezpečnostní list ok, ale škodlivost byla potvrzena. Děkuji


Pavla Komárková, 31. 5. 2021, 20:22

Vážený pane Klaune,

vnímáme, že názory na tento přípravek se mohou různit. Obavy ale plynou zejména z nadužívání Roundupu v zemědělské výrobě, což není případ jednorázového použití na břehu řeky Svitavy. Váš podnět jsme předali Povodí Moravy a použití přípravku s vodohospodáři konzultovali. Údržba koryta řeky je plně v jejich kompetenci. Společnost používá šetrnější variantu přípravku Roundup biaktiv, na jeho užití má společnost výjimku udělenou odborem životního prostředí Jihomoravského kraje. Postřik tímto přípravkem je používán pouze dvakrát ročně, na jaře a na podzim. A výhradně v kamenné části regulovaného břehu, který je třeba udržovat bez rostlin. Jejich kořenový systém by mohl narušit stabilitu břehu, což by mohlo mít negativní dopad zejména v případě povodní. Regulované břehy v intravilánu města Blanska byly vybudované právě z důvodu protipovodňové ochrany a je nutné, aby zůstaly nenarušeny. Přípravek je aplikován vždy v případě bezvětří pomocí trysek pouze na nezbytně nutnou plochu tak, aby bylo zamezeno úletu přípravku na vodní hladinu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h