Kontejnery na tříděný odpad pro ZŠ a MŠ na Rodkovského ulici

vložil Kateřina Janáková » 18. 5. 2021, 10:04

Dobrý den, šlo by škole a školce pořídit vlastní kontejnery na tříděný odpad (hlavně papír a plast)? Jako zřizovatel byste to mohly zařídit. Opravdu je těžké třídit, když už druhý den po vyvezení, jsou opět plné. Myslím, že kuchařkám i uklizečkám by to bylo taky příjemnější, mít kontejner poblíž než přes celou ulici. Obzvlášť když teď škola bude mít kuchyni z druhé strany školy. Děkuji


Pavla Komárková, 25. 5. 2021, 11:06

Vážená paní Janáková,

všechny školy, podobně jako další příspěvkové organizace města, si řeší svoz odpadu samostatně – včetně množství přistavených kontejnerů nebo frekvence jejich vyvážení. Zkuste se proto obrátit na vedení školy, je na zvážení ředitele, zda je třeba se svozovou firmou dohodnout vyšší počet nádob nebo jejich častější vyvážení, případně zda nelze nalézt vhodnější umístění. Nevylučujeme možnost, že do budoucna přejdeme na zajišťování svozu odpadu produkovaného příspěvkovými organizacemi, včetně toho separovaného, centrálně městem. V průběhu letošního roku se ale nastavený a smluvně  zajištěný systém určitě měnit nebude.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h