Stav stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

vložil D. Nečasová » 1. 6. 2021, 16:59

Dobrý den, kontroluje někdo z města, v jakém stavu se nacházejí tato stanoviště? Např. v Dolní Lhotě u pomníku se z místa, kde má být tříděn odpad, stává regulerní skládka. Uschlé vánoční stromky sice již zmizely, ale plastové tašky s komunálním odpadem se tam válí stále, některé již dokonce vhozené do kontejnerů na plast. Pokud je vytříděný odpad tímto znečištěn, tak z toho město nemá peníze, je to tak?


Pavla Komárková, 3. 6. 2021, 12:14

Vážená paní Nečasová,

děkujeme za podnět, kolegové z oddělení komunální údržby stav stanoviště v Dolní Lhotě v nejbližších dnech prověří. Místní šetření se provádějí průběžně po celém městě, ne vždy je ale možné zjistit vzniklý nepořádek na konkrétním stanovišti okamžitě. Bohužel ne všichni jsou ochotní odpad třídit. A i když je v kontejnerech volná kapacita, řada lidí odpad umisťuje v jejich okolí, případně v místech určených pro jiný typ odpadu. Pokud jsou tašky s komunálním odpadem umístěné v okolí sběrných nádob na tento typ odpadu, svozová firma je také zlikviduje. Pokud je ale komunální odpad odhozen mimo stanoviště na komunální odpad (byť v místě pro separovaný odpad), potom je jeho svoz zajišťován až při likvidaci černých skládek. K ní musíme přistupovat plošně několikrát ročně. Máte pravdu, že velké komplikace přináší, pokud někdo komunální odpad umístí přímo do nádob na separovaný odpad. V takovém případě je většinou znehodnocena celá várka, zejména v případě bioodpadu. Proto opakovaně apelujeme na všechny, aby třídili – a pokud sami netřídí, aby se alespoň chovali ohleduplně k těm, kteří jednotlivé druhy odpadu separují.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h