Zajištění plnění závazků M.S. Blanenská

vložil Mgr. Jaromír Liška » 23. 5. 2021, 21:40

Jakým způsobem je prosím zajištěno plnění závazků společnosti M.S. Blanenská ze smlouvy Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích ze dne 22.5.2015, a to zejména finančních. Existuje i jiné zajištění, nežli prostřednictvím smluvních ujednání v této smlouvě, článek VIII? Ptám se z toho důvodu, že tato firma, se kterou město uzavřelo smlouvu, nemá kryt svůj majetek dostatečnými zdroji a je předlužená.


Pavla Komárková, 25. 5. 2021, 11:20

Vážený pane Liško,

obecně platí, že respektujeme smluvní ujednání a tato považujeme za dostatečná. V tomto případě tedy platí ve smlouvě uvedené zajištění, zejména zde stanovené smluvní pokuty.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h